Om Gothia Skatt & Information

Gothia Skatt är ett oberoende skatterådgivnings- och skatteinformationsföretag.

Vi vänder oss i första hand till mindre och medelstora revisions-, redovisnings- och advokatbyråer som i sitt arbete har behov av spetskompetens inom skatteområdet.

Gothia Skatt vill utgöra ett personligt och kostnadseffektivt alternativ till de stora revisions- och advokatbyråernas skatteavdelningar.

Vi utlovar hög kompetens och ett stort personligt engagemang.