Skatteprocesser

Med god planering och rätt kunskap går det ofta att förhindra att bli indragen i en skatteprocess. Skulle man ändå bli indragen i en process är det av stor vikt att redan i ett tidigt skede anlita professionell hjälp. Det ökar möjligheten till framgång i processen.

Vi biträder aktivt våra kunder i ärenden och mål hos Skatteverket och domstolar. Gothia Skatts personal har många års praktisk erfarenhet av skatteprocesser och har framgångsrikt drivit ett stort antal processer för klienters räkning.