Fåmansföretag

Skattereglerna som omgärdar fåmansföretagen och dess ägare är komplicerade och föränderliga. Genom god planering kan man utnyttja fördelarna i regelsystemet och minska skattebelastningen väsentligt.

Vi på Gothia Skatt har lång och gedigen erfarenhet av rådgivning åt fåmansföretag och dess ägare. Vi hjälper till att hitta lämpliga ägarstrukturer, bistår med råd i den löpande skatteplaneringen och assisterar vid större förändringar såsom omstruktureringar, generationsskiften och ägarförändringar.

Läs mer om våra tjänster »